+31 (0)6 18 113 044 info@vadepacem.nl

Ritueelbegeleiding

Ritueelbegeleiding

De manier van afscheid nemen is de afgelopen decennia erg verandert. Niet alleen de kerk bepaald het verloop van de uitvaartplechtigheid meer.
Waar voorheen religieuze invulling en kerkelijke rituelen de spil was , waar de uitvaartplechtigheid om draaide, mag tegenwoordig het geleefde leven centraal staan, en de betekenis die de overledenen had voor de naasten. De plechtigheid kan dan ook op vele andere locaties plaatsvinden , dan enkel in de kerk, begraafplaats of crematorium. 

Als we daarheen gaan, waar de tijd eeuwig wordt, staat de tijd even stil voor de achterblijvers

Ritueelbegeleider

Als ritueelbegeleider respecteer ik altijd de levensovertuiging van de nabestaanden. Of deze religieus, spiritueel of ongelovig is, het leven van de overledenen staat centraal en bij zijn afscheid herdenken we hem op een wijze die bij hem paste. Samen met de nabestaanden bedenk ik een herkenbaar afscheid.

Het is mijn overtuiging dat het verwerkingsproces begint vanaf het moment dat een geliefde komt te overlijden. Hoe meer de nabestaanden invulling geven aan het laatste aardse afscheid, des te sterker staan ze op eigen benen . Deze kracht is bijzonder hulpvol, want er zijn immers 2 benen weggevallen, die ze voorheen aan het lopen hield.

Onze benen hebben we niet enkel om te staan, maar ons voort te bewegen.

Stap voor stap, om ons eigen pad te maken waarop we lopen.

Zo draait ook ons leven door, al lijkt het werkelijk stil te staan, wanneer er een geliefde wegvalt.

Een kindje wat zelf een liedje speelt, een liedje zingt, familie of vrienden die muziek maken, sterk met woorden zijn of iets heel moois met hun handen kunnen maken.

Muziek

Als muzikant, dirigent, en taaldocent wil ik helpen een onvergetelijk afscheid te maken. Een kindje wat zelf een liedje speelt, geliefden die zelf muziek maken, sterk zijn met woorden of iets moois met hun handen kunnen maken. Een prachtig en helend iets wanneer mensen het gevoel hebben dat ze zelf wat moois, voor het laatst hebben kunnen doen.

Muziek blijft voor mij de sterkste manier in het tot uitdrukking brengen van emoties.

Waar het vaak te kostbaar is om voor live muziek te zorgen, kan ik terugvallen op een groot netwerk van professionele muzikanten door mijn lange loopbaan al hoorniste. In mijn Ceremonie Collective zitten nagenoeg alle instrumentalisten die bijna alle muzikale wensen mogelijk kunnen maken. Ik ervaar dat als een groot goed en heb ook de overtuiging dat iedereen er gebruik van moet kunnen maken wanneer dit wensbaar is.

Samen met de nabestaanden wordt de afscheidssymfonie geschreven. Met muziek, een levensverhaal en rituelen waar gewenst. Een symfonie bestaat uit verschillende delen, die allen in een verband tot elkaar staan, met verschillende instrumenten , die elk hun eigen klank hebben.

Zo verloopt immers ook ons leven.

Van het concert des levens krijgt niemand een program.

Laten we in deze symfonie een laatste keer uw geliefde laten klinken in al zijn pracht.
Hij was het immers die muziek in ons leven bracht. Met eer en respect kunnen we hem loslaten als het slotakkoord heeft geklonken, en zullen hem met deze muziek in ons hart altijd herinneren.

01 Track 1

02 Track 2

 

Pip Verhofstad

Binnen Vade Pacem is Pip Verhofstad het aanspreekpunt betreffende ritueelbegeleiding.